Teledyne API Analizörleri
Teledyne API

Kullanıcının talebi doğrultusunda hava kalitesi izleme istasyonları sabit veya mobil şekilde dizayn edilebilir. Özel yazılım aracılığıyla istasyondan alınan veriler, kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her türlü raporu hazırlamaya olanak sağlar. Modüler dizaynı sayesinde, 19” rack kabinlere monte edilen bu cihazlarla aynı anda birden fazla kirletici parametrenin sürekli (online) ölçümü ve arabirim yazılımlar sayesinde raporlaması gerçekleştirilebilir. Hava kalitesi sistemleri ölçüm kalitesinin sürekliliği için harici sertifikalı silindir test gazları ile kalibre edilmelidir.

Sistemlerin otomatik kalibratörlerle desteklenmesi vasıtasıyla test gazı sarfiyatı minimize edilir ve kalibrasyon periyodu güven altına alınır. Uygulamada, Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri sabit klimatize edilmiş ve özel olarak tasarlanmış kabinler içinde yerleştirilebilir veya araç üzeri tasarımlarla mobil uygulamalar için elverişli hale getirilebilir. Rüzgar hızı, yönü, yağış miktarı gibi meteorolojik sensörler Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri ile birlikte kullanılarak kirliliğin dağılımı veya kaynak tespiti kullanılan yazılım vasıtasıyla gerçekleştirilebilir, modelleme çalışmaları yapılabilir.

Hava Kalitesi Ölçüm Sistemlerini bütünleyen istasyon ve merkez yazılımları vastıyasıyla, bu sistemlerden alınan veriler hem istasyon bilgisayarlarında hem de merkez yazılımlarda; meteorolojik parametreler ile birlikte değerlendirilir ve raporlanabilir. Veri iletişiminde hem mobil hem de sabit sistemlerde, GSM şebekeleri ve GPRS data hattı kullanılarak kablosuz iletişim ve veri iletiminde süreklilik sağlanır.


Kükürt Bileşikleri Analizörleri

Gaz

Model

Ölçüm Aralığı (Min/Max)

SO2
Kükürt Dioksit

Broşür linki T100U

0-5 ppb / 0-20,000 ppb

Broşür linki T100

0-50 ppb / 0-20 ppm

Broşür linki T100H

0-10 ppm / 0-5,000 ppm

H2S
Hidrojen Sülfid

Broşür linki T101

0-50 ppb / 0-5 ppm

TRS
Toplam İndirgenmiş Kükürt

Broşür linki T102

0-50 ppb / 0-10 ppm

TS
Toplam Kükürt

Broşür linki T108U

0-5 ppb / 0-10 ppm

TS
Toplam Kükürt

Broşür linki T108

0-50 ppb / 0-10 ppm


 

Azot Bileşikleri Analizörleri

Gaz

Model

Ölçüm Aralığı (Min/Max)

Doğrudan Gerçek NO2
Azot Dioksit

Broşür linki T500U

0-5 ppb / 0-1,000 ppb

NO, NO2, NOx, O3 Azot Oksit, Azot Dioksit, Ozon

Broşür linki T204

0-50 ppb / 0-20 ppm NO, NO2, NOx 0-50 ppb / 0-1 ppm O3

NO, NO2, NOX
Azot Oksit, Azot Dioksit

Broşür linki T200U

0-5 ppb / 0-2,000 ppb

Broşür linki T200

0-50 ppb / 0-20 ppm

Broşür linki T200M

0-1 ppm / 0-200 ppm

Broşür linki T200H

0-5 ppm / 0-5,000 ppm

Gerçek NO2 , NO, NOx
Azot Oksit, Gerçek Azot Dioksit

Broşür linki T200P

0-50 ppb / 0-4,000 ppb

Broşür linki T200UP

0-5 ppb / 0-2,000 ppb

NOY
Azotun Reaktif Oksitleri

Broşür linki T200U/NOY

0-5 ppb / 0-2,000 ppb

NH3
Amonyak

Broşür linki T201

0-50 ppb / 0-2,000 ppb

N2O
Nitröz Oksit

Broşür linki T320U

0-200 ppb / 0-200 ppm

Broşür linki T320

0-1 ppm / 0-1,000 ppm


 

Karbon Bileşikleri Analizörleri

Gaz

Model

Ölçüm Aralığı (Min/Max)

CO
Karbon Monoksit

Broşür linki T300U

0-100 ppb / 0-100 ppm

Broşür linki T300

0-1 ppm / 0-1,000 ppm

Broşür linki T300M

0-5 ppm / 0-5,000 ppm

CO2
Karbon Dioksit

Broşür linki T360U

0-100 ppb / 0-100 ppm

Broşür linki T360

0-2 ppm / 0-2,000 ppm

Broşür linki T360M

0-4 ppm / 0-4,000 ppm

Broşür linki T801

0-20%

Broşür linki Option, Add-in*

0-20%

CO2/O2

Broşür linki T803

0-20%/0-100%


 

Oksijen Bileşikleri Analizörleri

Gaz

Model

Ölçüm Aralığı (Min/Max)

O3
Ozon

Broşür linki T265

0-100 ppb / 0-2,000 ppb

Broşür linki T400

0-100 ppb / 0-10 ppm

O2
Oksijen

Broşür linki T802

0-100% (Paramanyetik)

Broşür linki Opsiyon, Ekleme

0-100% (Paramanyetik)


 

Kalibrasyon Cihazları – Seyreltme Üniteleri

Gaz

Model

Ölçüm Aralığı (Min/Max)

Tüm Gazlar

Broşür linki T700U

MFC: 0-10 cc/dak - 0-20 LPM

Broşür linki T700

MFC: 0-10 cc/dak - 0-20 LPM

Broşür linki T700H

MFC: 0-1 LPM - 0-20 LPM

Broşür linki T701

0-18 LPM, 30 PSI

Broşür linki T701H

0-30 LPM, 35 PSI

Broşür linki T750

MFC: 0-10 cc/ dak - 0-20 LPM

Broşür linki T750U

MFC: 0-10 cc/ dak - 0-20 LPM

Broşür linki 701*

0-18 LPM, 30 PSI

Broşür linki 701H*

0-30 LPM, 35 PSI

Broşür linki 751*

0-5 LPM, 30 PSI

Broşür linki 751H*

0-10 LPM, 30 PSI

Broşür linki 702*

Seyreltme Oranı – 20:1 - 300:1

Broşür linki 702H*

NO 2 - 5 LPM; Ozon 4 ppm - 400 ppm

O3
Ozon

Broşür linki T703

Ozon Çıkışı: 25 ppb - 10 ppm

O3
Ozon

Broşür linki T703U

Ozon Çıkışı: 3 ppb - 10 ppm

 

Econorm Çevre Teknolojileri © 2020 Tüm hakları saklıdır.